Etažiranje građevina (uspostava etažnog vlasništva)


Kada na nekoj nekretnini nije moguće riješiti suvlasničke odnose osnivanjem posebne čestice, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15, 94/17) predviđa jedini mogući način rješavanja imovinskih odnosa, a to je uspostava etažnog vlasništva. 

Etažno vlasništvo je vlasništvo nad samostalnom cjelinom (stanom, poslovnim prostorom, garažom i sl.), povezano s odgovarajućim suvlasničkim dijelom nekretnine i zemljišta na kojoj je nekretnina izgrađena.

Bitno je napomenuti da je potrebno da zgrada koja se etažira mora biti  upisana u katastru i zemljišnoj knjizi. Ako to nije slučaj, procesu etažiranja tada prethodi izrada elaborata kojim se zgrada upisuje u katastar i zemljišnu knjigu temeljem određenih akata (LINK NA 1.1.2) ili je pak potrebno uskladiti stanje između katastra i zemljišne knjige (LINK NA 1.1.3).

Nakon što je formirana čestica za zgradu koja se etažira i kada je zgrada upisana u zemljišnu knjigu (odnosno svi njezini dijelovi), može se pristupiti etažiranju. Izrađujemo elaborate etažiranja poštujući postojeće stanje, želje naručitelja te zakonske mogućnosti.  Nastavno na elaborat ishodujemo potvrde za samostalne uporabne cjeline.Nakon ishodovane potvrde potrebno je kontaktirati odvjetnika kako bi određenim ugovorom sukladno važećim zakonima i propisima završili proces uspostave etažnog vlasništva.