Legalizacija


Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) omogućena je legalizacija (ozakonjenje) bespravno sagrađenih objekata.

Legalizacija objekta podrazumijeva izradu geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada. Kako bi se isti mogao izraditi, stranka mora posjedovati prethodno predani zahtjev za legalizaciju. 

Ovisno o vrsti objekta podnositelj prilaže zahtjevu za donošenje Rješenja o izvedenom stanju određenu dokumentaciju. Geodetski snimak izvedenog stanja nezakonito izgrađenih zgrada sastavni je dio potrebne dokumentacije kako bi se ishodovalo Rješenje o izvedenom stanju, uz arhitektonski snimak.

Nakon predaje zahtjeva za legalizaciju uz koji se prilaže izrađena projektna dokumentacija, ukoliko su ispunjeni svi zakonski uvjeti o ozakonjenju, Upravni odjel izdaje Rješenje o izvedenom stanju. Vlasnici zgrade za koju je doneseno Rješenje o izvedenom stanju trebaju platiti određene doprinose prema tarifama propisanim od strane općine.

Važno je napomenuti da postupkom legalizacije objekt postaje legalan, ali se isti NE UPISUJE u katastar i zemljišnu knjigu te je nakon dobivanja Rješenja o izvedenom stanju potrebno izraditi elaborat kojim će se građevina upisati u katastar i zemljišnu knjigu  kako bi dobili tzv. “čiste papire”.