Evidentiranje izvedenog stanja ceste


U Republici Hrvatskoj većina javnih i nerazvrstanih cesta nisu evidentirane u katastaru i zemljišnoj knjizi, ili nisu upisane prema stvarnom stanju na terenu, ili pak nisu upisane u vlasništvo upravitelja ceste. Za iste je potrebno izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta kako bi se izvršio upis u katastar i zemljišnu knjigu prema stvarnom stanju što je omogućeno Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19).

Za sljedeće navedene ceste potrebno je izraditi geodetski elaborat izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta:

• javne ceste koje su izgrađene do stupanja na snagu Zakona o cestama

• javne ceste koje su rekonstruirane do stupanja na snagu Zakona o cestama

• nerazvrstane ceste koje su korištene za promet motornih vozila i koje su bile pristupačne većem broju korisnika do stupanja na snagu Zakona o cestama.