Obnova međa


U pravilu se granice katastarskih čestica označavaju trajno vidljivim oznakama kao što su međno kamenje, zidovi, ograde i druge stvari koje mogu poslužiti kao razgraničenje zemljišta. No,  postoji i slučajevima gdje to nije tako. Ponajviše se sporna granica među dvaju susjednim katastarskim česticama javlja prilikom kupoprodaje zemljišta, projektiranja ili izvođenja građevinskih radova na zemljištu. U ovakvim slučajevima provodimo obnavljanje međa te na teren prenosimo uništene granice katastarskih čestica.

Kako bi izbjegli sudske procese, preporučljivo je angažirati geodete koji će za Vas izvršiti snimak zemljišta kako bi isto analazirali te uvidom u postojeće podatke utvrdili stvarne granice između katastarskih čestica. Tom prilikom, svi nositelji prava na susjednim katastarskim česticama biti će pozvani da prisustvuju cjelokupnom postupku te se o istome izjasne.

Kada se susjedi usuglase o granici, potrebno je izraditi elaborat za evidentiranje pojedinačnih katastarskih čestica kako bi se u katastru i zemljišnoj knjizi evidentirao točan položaj, oblik i veličina predmetne katastarske čestice. Ukoliko se nositelji prava na susjednim katastarskim česticama  ne usuglase o granicama, ne dolazi do obilježavanja katastarskih granica već se stranke upućuju na sudsko utvrđivanje granica.