Inženjerska geodezija


Prilikom projektiranja i izvođenja građevinskih radova veliku važnost imaju geodetski stručnjaci koji stručnjaci izrađuju podloge za projektiranje, iskolčavaju projektirane objekate, nadziru proces građenja, kontroliraju dimenzije građevine nakon završetka izgradnje, provode izmjeru deformacija i pomaka već izgrađenih građevina.