Geodetski nadzor nad izvođenjem građevinskih radova


Prilikom izvođenja radova od velike je važnosti vršiti pravovremenu kontrolu ispravnosti izvođenja radova izvođača, odnosno kontrolu usklađenosti izvođenja radova sa projektom.

Nadzor nad izvođenjem radova jest vrsta stručne usluge kojom se nadzire gradnja, a može se sastojati od stručnog nadzora definiranog Zakonom o gradnji te od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza izvođača radova prema investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

Geodetski radovi uključuju, nakon prijenosa željenih projektiranih veličina na teren, završnu kontrolu izvedenog stanja u položajnom i visinskom smislu. Isto je bitno kako bi se utvrdilo je li izvedeno stanje u skladu sa projektiranim na temelju kojeg je dobiven akt za građenje te je li u skladu sa važećim propisima.

Svrha nadzora je da se prije i tijekom izvođenja radova osigura realizacija građevine utvrđena građevinskom dozvolom te da se osigura izvođenje radova u skladu sa važećim propisima. Nadzor se vrši u skladu sa dinamikom izvođenja radova.