Podloge za projektiranje


Kako bi se izvršilo točno i kvalitetno projektiranje potrebna je kvalitetna geodetska podloga koja sadrži potrebne podatke ovisno o namjeni za koju se koristi.  Osnova prikaza je visinska snimka terena kako bi se moglo naći najjednostavnije i najisplativije projektno rješenje zadanog projekta.

Podloga za projektiranje je položajni i visinski snimak predmetne katastarske čestice ili koridora gradnje sa svim detaljima koji su potrebni glavnom projektantu za projektiranje.

Za potrebe projektiranja i gradnje raznih vrsta građevina u visokogradnji i niskogradnji izrađujemo geodetske podloge, odnosno geodetske snimke postojećeg stanja različitih opsega sadržaja i razina preciznosti prema zahtjevima projektanata. Osim geodetskog snimanja za potrebe projektiranja iz nadležnih institucija i katastarskih ureda prikupljaju se podaci o tehničkim instalacijama (infrastrukturi) i katastarskim međama na predmetnom području.