Praćenje pomaka i deformacija objekata


Kao posljedica djelovanja vanjskih i unutarnjih utjecaja kao što su sila vjetra, djelovanje temperaturnih promjena, tektonski i seizmološki utjecaji, promjena u visini podzemne vode, statička i dinamička opterećenja objekata i sl. dolazi do pomaka i deformacija objekata. Isto se može očitovati u obliku progiba, nagiba, zaokreta, iskrivljenja, pukotina i lomova objekata.

Pomak je prostorna promjena položaja pojedine točke na objektu ili tlu. Uslijed pomaka može, ali ne mora doći do deformacija, tj. promjene oblika (obujma) tijela, odnosno iskrivljenja ili napuknuća koje uglavnom nastaje uslijed nejednakih pomaka točaka. Kako bi se utvrdilo je li došlo do pomaka i deformacija objekata potrebno je vršiti mjerenje promjene položaja i oblika objekta s obzirom na okolinu u određenim vremenskim razmacima. Stvarno ponašanje objekta može se utvrditi samo dobro osmišljenim i kvalitetno izvedenim opažanjima te stručnom obradom podataka.