Uspostava geodetske osnove


Uspostava mreže stalnih geodetskih točaka sa nekom zadanom točnošću je osnovni preduvjet uspješnog izvršenja svakoga građevinskog projekta. Pouzdanost i točnost mreže stalnih geodetskih točaka garancija su da će građevinski projekt uspješno biti izvršen na samome terenu. Prilikom uspostave geodetskih mreža za posebne namjene moraju se zadovoljiti kriteriji točnosti kao i kod ostalih geodetskih mreža za koje se traži visoka točnost. Međutim, projekt geodetske mreže koja će poslužiti za posebne namjene mnogo je kompleksniji zadatak. Način projektiranja određen je vrstom i osobinama objekta i terena. Nastoji se pronaći najoptimalnije rješenje koje će zadovoljiti unaprijed postavljene kriterije.