Geoinformatika


Geoinformatika je većini nepoznanica. Iako se iz naziva može zaključiti da kombinira informatiku i tehničke znanosti, većina ne zna čime se točno bavi i čemu služi. No, koristimo ju svi, i to svakodnevno, a da toga nismo ni svjesni.

Geoinformatika obuhvaća znanstvene temelje suvremenih digitalnih metoda prikupljanja prostornih podataka, modeliranje prostornih informacija, metode apstrakcije i generalizacije geopodataka, specifičnosti prostornih i prostorno – vremenskih baza podataka, matematičko – statističku obradu geopodataka i osmišljavanje usluga baziranih na lokaciji korisnika.

Jezgru geoinformatike čine prostorne informacije koje su tradicionalno, ali i sadržajno povezane s geodezijom kao znanosti o izmjeri i prikazivanju (kartiranju) Zemljine površine.

Geoinformatičke tehnologije uključuju geografski informacijski sustav (GIS), globalni pozicijski sustav (GPS) i daljinska istraživanja. GIS se koristi za upravljanje prostornim podacima, odnosno za analiziranje, uređivanje i prikazivanje tih podataka, a područja u kojima se koristi su zaista mnogobrojna.

Geografski informacijski sustav ili geoinformacijski sustav (GIS) je tehnologija kojom se prikupljaju prostorni podaci te omogućava na brz i efikasan način analizu podataka, njihovo upravljanje i pohranjivanje s ciljem da se kreiraju nove informacije i izlazni rezultati prvenstveno u grafičkom obliku. Najvažniji dio je vizualizacija i prikaz prostorne komponente te mogućnost izvođenja raznih dinamičkih prikaza.

Završni proizvod su točne baze prostornih i neprostornih podataka koje se stvaraju nakon terenske izmjere i računalne obrade podataka tvoreći tako web GIS servise i softverska rješenja za korisnike.

Svi prikupljeni i obrađeni podaci na ovaj način mogu biti postavljeni na internet te na taj način biti dostupni svima. GIS tehnologija može se koristiti za analizu poslovnih poteza, znanstvena istraživanja, upravljanje resursima, upravljanje imovinom, planiranje prostornog razvoja, kartografiju, planiranje puta i slično. Primjerice, GIS koji sadržava katastarske podatke, podatke dokumenata prostornog planiranja i podatke o javnim prometnicama omogućava pronalaženje lokacije, odnosno katastarskih čestica traženih karakteristika i zone namjene te određene maksimalne udaljenosti od pojedinih točaka utjecaja na vrijednost. Kvalitetna analiza prostornih podataka omogućuje povećanje efikasnosti poslovanja.