Hrvatske vode – geodetska snimanja u svhu kontrole radova prilikom redovnog održavanja i utvrđivanja postojećeg-izvedenog stanja vodnog dobra

Objavljeno, 16. listopada 2020.