Kamenolomi Krašić d.o.o. – snimak kamenoloma, izrada 3D modela, izračuni kubatura

Objavljeno, 16. listopada 2020.