Općina Pisarovina – baza podataka sa kartografskim prikazom poljoprivrednog zemljišta

Objavljeno, 16. listopada 2020.


Općina Pisarovina – baza podataka sa kartografskim prikazom poljoprivrednog zemljišta