Oštarije – 3D snimak za potrebe projektiranja

Objavljeno, 16. listopada 2020.