Geovizualizacija


Geovizualizacija označava primjenu grafičkog prikaza čija je osnovna namjena poboljšanje razumijevanja prostornih odnosa, koncepata, uvjeta, procesa.

Registrirani smo za obavljanje djelatnosti snimanja iz zraka. Snimanja obavljamo bespilotnim letjelicama što omogućava velik broj primjena i usluga koje Vam možemo ponuditi, za različite svrhe:

1. geovizualizacija u svrhu projektiranja

Izradom trodimenzionalnih fotorealističnih mjerljivih modela objekata i terena omogućena je upotreba za sve vrste projektiranja. Naknadnom obradom prikupljenih prostornih podataka (oblak točaka) mogu se iscrtati svi detalji, presjeci i pročelja u obliku odgovarajućeg tehničkog CAD crteža što proširuje područje primjene ove metode.

2. geovizualizacija prostornih podataka za razne primjene (poljoprivredna zemljišta, šumska zemljišta, kamenolomi…)

Prikupljeni podaci naknadom obradom mogu se upotrebljavati i za obračune volumena, duljina, praćenje gradnje objekata te izrade raznih vrsta agrotehničkih zahvata.

3. monitoring

4. očuvanje kulturne baštine

Dobivanjem visokokvalitetnih fotografija i videa snimljenih iz zraka dajemo novu dimenziju praćenja stanja u prostoru i zaštiti kulturnebaštine te dokumentiranja iste.

5. snimanje nekretnina u turističke svrhe

Snimanjem iz zraka dobivaju se najmoderniji načini prezentacije Vaše nekretnine u turističke svrhe čime se dobiva širi pregled ponude.