Kontakt

  Antuna Mihanovića 14, 10450 Jastrebarsko
  T: 01/6281-130, F: 01/6281-133
  geo-land@geo-land.hr


  GEO-LAND d.o.o.

  OIB: 20257722022

  MBS: 080932027

  Žiro račun Zagrebačka banka d.d. Zagreb

  IBAN HR7423600001102439540

  Član uprave: Martin Lončarić

  Temeljni kapital: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti

  GEO-LAND d.o.o. za geodeziju, geoinformatiku, projektiranje i usluge, upisano je pri Trgovačkom sudu u Zagrebu.