Reference


Do sada smo izradili preko 4000 elaborata i projekata, kako za fizičke i pravne osobe te za državne i lokalne institucije.

Neki od dugogodišnjih klijenata:

Hrvatske ceste d.o.o. – izrada geodetskog snimka izvedenog stanja javnih cesta
HŽ Cargo d.o.o. – geodetski elaborati
Ministarstvo prostornoga uređenja,graditeljstva i državne imovine – geodetski elaborati
Ministarstvo unutarnjih poslova – geodetski elaborati

Županijska uprava za ceste zagrebačke županije – izrada geodetskog snimka izvedenog stanja javnih cesta, geodetske podloge, geodetski elaborati
Općina Klinča Sela– izrada geodetskog snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta, geodetske podloge, geodetski elaborati
Općina Pisarovina – izrada geodetskog snimka izvedenog stanja javnih cesta, geodetske podloge, geodetski elaborati, elaborati iskolčenja
Grad Jastrebarsko – geodetski, parcelacijski elaborati, geodetske podloge

Vode Jastrebarsko d.o.o. – geodetski elaborati
Vodovod Klinča Sela d.o.o. – posebne geodetske podloge, situacije za projektiranje, iskolčenje vodova
Općina Žumberak– geodetski elaborati, elaborati iskolčenja
S Immorent d.o.o. – geodetski, parcelacijski elaborati, geodetske podloge

Ireks Aroma d.o.o. – geodetski, parceacijski elaborati, geodetske podloge
Piko d.o.o.– geodetski, parcelacijski elaborati, posebne geodetske podloge, situacije za projektiranje
Hrvatski šumarski institut – geodetski elaborati
Kraš d.d. – geodetski elaborati

Drvoproizvod d.o.o. – geodetski elaborati
HEP – Karlovac – trasiranje vodova, iskolčenje vodova, snimanje vodova
JAMNICA plus d.o.o. – geodetske podloge, geodetski elaborati
KONZUM plus d.o.o. – geodetske podloge, geodetski elaborati

MONTMONTAŽA d.d. – geodetski elaborati, snimak izvedenog stanja
LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d. – geodetski elaborati
Patrik-term d.o.o. – geodetske podloge, geodetski elaborati
Dippold & Gerold Hidroprojekt 91 d.o.o. – geodetske podloge

U suradnji sa arhitektima i projektantima nudimo Vam savjetovanje i izradu kompletne dokumentacije za građenje objekata ili za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih građevina.